Platerelease: Mamas Garden

Søsknene Ingvild, Håvard og Dag Arnold Gryting kommer nå ut med sin første CD. Med denne plateutgivelsen har de tre i Mamas Garden endelig realisert drømmen de har båret på gjennom mange år som trio. Hver for seg har de lang og bred erfaring som sangere og korister for blant annet Ravi, Sissel, MGP, Idol, Secret Garden, Carola, Josh Groban og Bill Champlin (fra bandet Chicago). I tillegg har de som korister deltatt på til sammen over 30 plateproduksjoner. Håvard Gryting har skrevet platas ti av I alt tolv melodier. Arrangementene er bygd opp rundt trioens særegne trestemte vokal. Tekstene, som er skrevet av filosof og musiker Sindre Røyland, er livsnære og tidvis influert av sangernes sosiale engasjement og yrkesbakgrunn (henholdsvis som sosionom på barnehjem, fritidskonsulent I fengsel og veileder I PP-tjenesten).

www.myspace.com/mamasgarden

Platerelease: Mamas Garden

Søsknene Ingvild, Håvard og Dag Arnold Gryting kommer nå ut med sin første CD. Med denne plateutgivelsen har de tre i Mamas Garden endelig realisert drømmen de har båret på gjennom mange år som trio. Hver for seg har de lang og bred erfaring som sangere og korister for blant annet Ravi, Sissel, MGP, Idol, Secret Garden, Carola, Josh Groban og Bill Champlin (fra bandet Chicago).

www.myspace.com/mamasgarden