Kor Som Helst

Sted: Sandens
Tid: 16.00

Koret teller over 40 medlemmer, dirigent er Alexander Gluch.
Repertoaret spenner over det meste, fra viser og pop til klassisk og kirkemusikk.

www.korsomhelst.wikidot.com