KIA Multikulturelt Gospelkor

Sted: Sandens
Tid: 16.30

KIA koret, multikulturelt gospelkor, med dans og rytmer, synger sanger på mange språk. Koret tilhører KIA Agder (Kristent Inter kulturelt Arbeid)

www.kianorge.no